Yritys

Suomen Arkistovoima Oy - SAVe Ltd. aloitti toimintansa 1.6.2002. Toiminnan ytimenä on tarjota yrityksille ja instituutioille arkistoitavan materiaalin kaikenkattavaa, luottamuksellista ja turvallista hoitoa sekä arkistoinnin kehittämiseen liittyvää konsultointia.

SAVe tarjoaa yksilöllistä arkistointipalvelua laboratorioille, kemian, bio- ja lääkealan yrityksille. SAVen päätuotteena on arkistoitavan materiaalin koko elinkaaren hallinta (RLM). Suomen Arkistovoima - SAVe ratkaisee arkistointipulmasi ja tekee työsi helpommaksi.
SAVen arkistoinnin laadun kriteerinä on Good Laboratory Practice (GLP) - normitus ja oma laatujärjestelmä, joka pohjautuu ISO 9001:2008-standardiin. SAVen arkistointitilat ovat viranomaisten hyväksymät.

Suomen Arkistovoima Oy - SAVe Ltd. on Grano Oy:n tytäryhtiö. Konsernin muut liiketoiminta-alueet toimivat Grano-brändin alla. Lue lisää painotalo Granon nettisivuilta!